Általános szerződési feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://takaritunmi.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


Üzemeltető adatai
Cégnév:Comet –marketing Kft.
Székhely: 2760, Nagykáta Kázmér u.36.
Cégjegyzékszám: 13-09-189974
Adószám': 26169608-2-13
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. Hatály, a Szolgáltató adatai, elérhetőségei

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Comet-marketing Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.takaritunkmi.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSzF hatálya minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, mely a www.takaritunkmi.hu weboldalon keresztül, vagy egyéb online módon, továbbá telefonon történik. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott kereskedelmi szolgáltatás minősül. A hatályos ÁSzF megtalálható a Szolgáltató honlapján, továbbá székhelyén nyomtatott formában is hozzáférhető, és letölthető az alábbi linkről: www.takaritunkmi.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

A Weboldal használatával megrendelés esetén a megrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztatót megismerte, megértette és ezek rendelkezéseit elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

1.2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSzF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon történő közzététellel egy időben lépnek hatályba. Az ÁSzF változása esetén a Termék megrendelésekor hatályos ÁSzF irányadó.

1.3. A Szolgáltató adatai, elérhetősége: Comet-marketing Kft. Székhely: 2760 Nagykáta, Kázmér u.36. Adószám: 26169608-2-13 EU adószám: Személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal munkanapokon 9-16 óra között.

1.4. Jelen ÁSzF-ben fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 1.5. A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexnek nem veti alá magát.

2. Szolgáltatások, árak

2.1. A Szolgáltatás takarítás és háztartási munkálatok végzése amelyet az ügyfél a weboldalon keresztül rendelhet meg. A weboldalon található ár tájékoztat jellegű, a tényleges ár meghatározása a helyszíni felmérés alkalmával történik. A végső ár függ a valós takarítandó felület nagyságától és szennyeződés mértékétől.

2.2. A vételár a kiválasztott szolgáltatások mellett feltüntetett összeg magyar forintban, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.3. A Szolgáltatás Weboldalon való megjelenítésének ténye nem jelenti azt, hogy az adott Termék elérhető, vagy elérhető lesz.

3. Megrendelés, a szerződés létrejötte

3.1. A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton lehetséges. A megrendeléshez az Ügyfél köteles a Szolgáltató által lényegesnek minősített valamennyi adatát megadni. Az Ügyfél által a weboldalon megerősített (elküldött) megrendelés és a telefonon leadott megrendelés ajánlatnak minősül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti. Amennyiben a teljesítést megelőző 24 órán belül nem írásban nem kerül lemondásra, a kiszállási / készenléti költségeket minden esetben Megrendelő köteles megfizetni.

 3.2. Weboldalon keresztül leadott megrendelés

3.2.1. Megrendelés leadására a Weboldalon regisztráció nélkül, a szolgáltatások kiválasztása után a “Megrendelem” gomb megnyomásával van lehetőség. A név, lakcím, telefonszám és email valamint az esetleges megjegyzések megadása után a megrendelés megerősítésére (elküldésére) csak az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően van mód.

A Felhasználó kiválasztja és beállítja az Adminisztrációs felületen az igényeinek megfelelő takarítási szolgáltatás csomagot, elfogadva a takarítási szolgáltatás ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat
(továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött Foglalást

A Felhasználó vállalja, hogy a takarítási eszközöket és tisztítószereket a háztartásban biztosítja,
amennyiben tisztítószerekkel nem rendelkezik, megvásárolhatja azt a Takarítási Szolgáltatón keresztül extra Szolgáltatási díj ellenében.

3.2.2. Adatbeviteli hibák: Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában a megrendelés megerősítéséig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen: a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, továbbá a szolgáltatásokat bármikor tudja törölni vagy változtatni.

3.2.3 Az automatikus elektronikus levél, melyben a Szolgáltató rendszere a megrendelés megérkezését igazolja, nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, az csupán egy automatikus rendszerüzenet a megrendelés beérkezéséről.

3.2.4 A Szolgáltató köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését követő 48 órán belül az Ügyfél felé elektronikus úton visszaigazolni a megrendelést, mely visszaigazolás az ajánlat elfogadásának minősül és ezzel érvényes adásvételi szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás tekintetében, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Ügyfél helytelen e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.2.5 A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a szerződés fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésnek minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A Felek között létrejött szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

4.Díjazás

4.1.Telefonon keresztül leadott megrendelés: Telefonon leadott megrendelés esetén a Szolgáltató rögzíti a megrendelést, majd max.48 órán belül telefonon igazolja vissza. A visszaigazolással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti adásvételi szerződés jön létre a felek között. A megrendelt szolgáltatások vételárának kiegyenlítése az Ügyfél elektronikusan bankkártyával vagy banki átutalással történő fizetése.

4.2. A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásért banki átutalással vagy bankkártyával tud fizetni. Weboldalon való megrendelt szolgáltatás ellenértéke a megrendelést követően , bankkártyás fizetésnél, az adatok beírásával levonódik a Felhasználó számlájáról.

Bankszámlaszám: OTP Bank

Comet-marketing Kft.

11742063-21454497

4.3.Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha a Felhasználó általi fizetés a fizetésben közreműködő
szolgáltató (Barion, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra
Szolgáltatónál.

4.4.Fontos: Amennyiben áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés leadásával
a megjegyzésbe való beírással. A megrendelés elvégzése után -„pénztártól való távozást”
követően-, utólagosan , nem áll a
Takarítási Szolgáltató módjában áfás számlát kiállítani
[az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].

5.A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei

5.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.
5.2. Az igényelt Foglalást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.
5.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.
5.4. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.
5.5. A Takarítási Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek elvégzéséhez.

A Takarítást végző feladatai ellátása során takarékosan, csak a szükséges mértékben használja a víz – és elektromos energiát, a vételezést csak az erre kijelölt helyeken végzi. 

 5.6.A Takarítást végző az érvényben lévő biztonsági, valamint tűz – és vagyonvédelmi előírásokat betartja.

Az igényelt Foglalást első osztályú minőségben teljesíti. 

6. Felhasználó kötelezettségei

6.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.
6.2. Amennyiben ez irányú igényét a Foglalásban megjelölte, biztosítja a szükséges tisztítószereket és
takarítóeszközöket.
6.3. A Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a
Takarítási Szolgáltató számára.
6.4. A Felhasználó felelős az Üzemeltető mielőbbi értesítéséért a Takarítási Szolgáltató által okozott károk tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell:+36- 20/9835549 telefonszámon vagy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
Ezen határidő elmulasztását követően tett késedelmes bejelentéseket a Szolgáltató elfogadni nem tudja, azokért helyt állni nem köteles, melyet Felhasználó tudomásul vesz. 

7. Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés

A Felhasználó által kért módosítások és törlések:
7.1.1. A Felhasználó a Weboldalon keresztül a Foglalás időpontját megelőző legfeljebb negyvennyolc
(48) óráig a Weboldalon keresztül díjmentesen törölheti, illetve módosíthatja a Foglalást.
7.1.2. Az Üzemeltető felelőssége, hogy a lehető leghamarabb értesítse a Takarítási Szolgáltatót a
Foglalás törléséről, illetve módosításáról.
7.1.3. Amennyiben a Felhasználó a Foglalási időt követő negyvennyolc (48) órában törli, illetve
módosítja a Foglalást, különdíj megfizetésére kötelezhető egy órányi igényelt szolgáltatás értékében
("Törlési Büntetés").

8. A Szolgáltató hibás teljesítése, Ügyfél által érvényesíthető igények

8.1.A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

8.2. Kellékszavatosság Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén – választása szerint – a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igényeket érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján: (Fogyasztónak minősül a jelen ÁSzF 1.4. pontjában meghatározott személy.)

9. Felelősség kizárása

9.1. A Szolgáltató a szerződés megszegésével az Ügyfélnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Szolgáltató a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére köteles, nem köteles azonban az Ügyfél vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítésére. A Szolgáltató nem köteles a neki nem felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére.

9.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle kárért.

9.3. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

9.4. A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett, más weboldalakra mutató linkekre vonatkozóan nem vállal felelősséget a más weboldalak tartalmáért, vagy az Ügyfélnél a más weboldal által felmerült bárminemű kárért.

9.5. A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályok alapján jár el, ezért nem vállal felelősséget az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályok előírásainak be nem tartásáért és az ebből eredő bárminemű kárért.

10. Szerzői jogok

10.01.A Weboldal szerzői jogi műnek minősül és szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak (kép-, hang- és szöveges tartalom) vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon történő – a személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A fentieket sértő használat polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

11. Kárfelelőség, Panasz, Vitarendezés

11.1. Az Ügyfél a Termékkel kapcsolatos panaszát a jelen ÁSzF-ben rögzített elérhetőségeken (e-mailben, telefonon vagy postai úton) terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt megvizsgálja, amennyiben erre mód van, úgy azonnal orvosolja, ellenkező esetben a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek megküldi. A Szolgáltató a panaszra 30 napon belül írásban indokolt érdemi választ ad. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi, indokolt válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.

11.2. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogvita a szolgáltatói panaszkezelés során nem rendeződik, az Ügyfél – fogyasztói jogainak megsértéses esetén – panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

11.3. Az Ügyfél a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából békéltető testülethez is fordulhat: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap cím: www.panaszrendezes.hu Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.4. Online vitarendezési fórum Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: Online Vitarendezési Fórum

11.5. A felek közötti jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálására hatáskörtől függően a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagosan illetékes. A Takarítási Szolgáltatás nyújtásától számított 24 órán belül a Felhasználó egyoldalú nyilatkozattal
jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a takarítási szolgáltatással nem volt elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató:
11.6. Amennyiben az Üzemeltetőt 24 órán belül értesíti a Felhasználó, az Üzemeltető a vita tárgyát
továbbítja a Takarítási Szolgáltató felé.
11.7 Ilyen esetén a Takarítási Szolgáltató vállalja, hogy visszatér a Felhasználóhoz, és elfogadható
szinten javítja vagy teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.

11.8. Ebben az esetben a Foglalásban igényeltek nem tekinthetőek elvégzettek.
11.9. A takarítási szolgáltató ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére

11.10.Az Takarítási Szolgáltató vállalja,hogy egy megegyezett időben visszatér az igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.

Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.


Hatálybalépés: 2017. 12.12.

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!